Home

Hartelijk welkom op de website van de R.K. Begraafplaats St. Johannes de Doper aan de Steenstraat 16 in Wijk bij Duurstede. 

Op deze website staat de nodige informatie over onze begraafplaats en onze dienstverlening. Wij hopen van harte dat we u hiermee van dienst zijn. Is desondanks de gewenste informatie niet te vinden, neem dan gerust contact met ons op.

Openingstijden van de begraafplaats: dagelijks van 08.00 uur tot 17.00 uur.

Met vriendelijke groet,

Locatieraad Rk.Geloofsgemeenschap Johannes de Doper.

De rooms katholieke begraafplaats in Wijk bij Duurstede is een eeuwenoude begraafplaats.

Tot het begin van de negentiende eeuw begroeven ook de katholieken van Wijk hun doden in de Grote Kerk. Aan deze praktijk kwam een einde toen men de beschikking kreeg over een eigen kerk aan de Kloosterleuterstraat. Na de wijding van het kerkhof op 15 juni 1820 werden de kerk en het omliggende kerkhof als begraafplaats voor de katholieke gemeenschap in gebruik genomen. Op initiatief werd een broederschap opgericht voor de overledenen die de pastoor bij begrafenissen terzijde stond.5 Deze nieuwe situatie was echter maar van korte duur. In 1827 kwam een nieuwe wetgeving tot stand die het begraven in kerken en kapellen verbood en elke gemeente verplichtte tot de aanleg van een algemene begraafplaats voor alle kerkelijke gezindten. Aldus kwam het in 1828 ook in Wijk bij Duurstede tot de inrichting van een algemene begraafplaats aan de Steenstraat met een eigen afdeling voor de katholieken. In 1849 werd op deze afdeling een kleine gebedskapel gebouwd. Tenslotte kwam het in 1898 tot de aanleg van een R.K. Begraafplaats, eveneens aan de Steenstraat.

Contact

Geloofsgemeenschap Johannes de Doper,
Klooster Leuterstraat 35,
3961 AX  Wijk bij Duurstede,
tel secr: 0343-571216
email beheerder begraafplaats: begraafplaats@johannesdedoper.net

[contact-form to=’begraafplaats@johannesdedoper.net, frans@fbosman.nl’ subject=’Contactreactie Begraafplaats’][contact-field label=’Naam’ type=’name’ required=’1’/][contact-field label=’E-mailadres’ type=’email’ required=’1’/][contact-field label=’Website’ type=’url’/][contact-field label=’Reactie’ type=’textarea’ required=’1’/][/contact-form]

 

Reglement

Deze begraafplaats is onderdeel van de RK Geloofsgemeenschap Johannes de Doper te Wijk bij Duurstede. Wij maken deel uit van de RK Parochie Paus Johannes XXIII.  Deze parochie omvat geloofsgemeenschappen (voormalige zelfstandige parochies) in de Kromme Rijnstreek.
Voor alle begraafplaatsen die onder de parochie Paus Johannes XXIII vallen is één reglement opgesteld:

Rusten in gewijde aarde

Algemeen reglement begraafplaatsen

R.K. parochie Paus Johannes XXIII

gevestigd te Houten

Dit reglement is vastgesteld in de vergadering van het bestuur d.d. 02-07-2013 en goedgekeurd door de bisschop van Utrecht d.d. 01-04-2014 onder kenmerk: 2014.01633 en van toepassing verklaard met ingang 01-08-2014.

Rusten in gewijde aarde v7

Laatste nieuws

De begraafplaats is weer netjes!

 De RK begraafplaats ziet er weer fraai en netjes uit. Op zaterdag 5 november jl. zijn door vrijwilligers de bomen aan de andere zijde van de begraafplaats een stukje van onderen gesnoeid en is het struikgewas in de greppel/sloot weggehaald. Op de foto’s is goed te zien de hoeveelheid snoeihout. Vrijwilligers, bedankt! De locatieraad.

Begraven op onze begraafplaats

Deze begraafplaats is onderdeel van de RK Geloofsgemeenschap Johannes de Doper te Wijk bij Duurstede. Wij maken deel uit van de RK Parochie Paus Johannes XXIII.  Deze parochie omvat geloofsgemeenschappen (voormalige zelfstandige parochies) in de Kromme Rijnstreek.

Soorten graven en grafrechten

Grafrechten

Een graf wordt in feite nooit gekocht: men koopt het recht van gebruik op het graf voor onbepaalde of bepaalde tijd.
Grafrechten geven dus recht op een plek op de begraafplaats voor een bepaalde periode.
Er zijn grafrechten voor een algemeen graf en voor een familiegraf. De officiële naam van familiegraf is particulier graf. Ook niet-familieleden mogen er namelijk in begraven worden.

Er zijn 4 soorten graven op onze begraafplaats.

Particulier of familiegraf

U koopt het graf(recht) voor 20 jaar. Dat is daarna telkens met 10 jaar te verlengen.
In een particulier of familiegraf kunnen maximaal 4 overledenen worden bijgezet, waaronder minstens één asbus.
Alleen de rechthebbende van het graf kan bepalen wie in het graf kan worden bijgezet.
Het bedrag van het grafrecht is inclusief de kosten van onderhoud van het graf.

Voor een particulier (familie) graf kunt u zelf een plaats uitzoeken.

Algemeen graf

In een algemeen graf liggen maximaal 2 overledenen begraven, die meestal vreemden van elkaar zijn.
De looptijd van een hiervan is 15 jaar en kan niét worden verlengd.

Kindergraf

In een kindergraf kunnen kinderen tot 12 jaar worden bijgezet.

Plek in asbussentuin

Een grafplek voor het bijzetten van een asbus in onze asbussentuin.
U kunt kan kiezen voor 10, 15 of 20 jaar.
In de asbussentuin kunt u zelf een plek uitzoeken.

Wie vragen een graf aan?

De nabestaanden van de overledene of een uitvaartonderneming kan de uitgifte of plaatsing aanvragen. Meestal vraagt de begrafenisondernemer om de grafuitgifte. Voor plaatsing van een urn in een graf of in de urnenmuur en het verstrooien van as kunnen nabestaanden contact opnemen met de gemeente.

Voor het begraven, het plaatsen van urnen en voor het doen verstrooien van as, bent u leges verschuldigd. Daarbij moet u denken aan grafrechten (in verband met het gebruik van een graf of urnen nis) en aan kosten voor het begraven of bijzetten.

Rechthebbende

Het recht op een (urnen)graf of nis in de urnenmuur staat op naam van één rechthebbende. Deze bepaalt wat er met het graf/nis urnenmuur gebeurt en wie er in mogen worden begraven/bijgezet. Bij overlijden van de rechthebbende moet er een nieuwe rechthebbende worden aangewezen. Het is belangrijk dat de begraafplaatsadministratie de juiste adressen van rechthebbenden en nabestaanden heeft voor informatie over een graf, bijvoorbeeld als grafrechten vervallen. Wij vragen u daarom altijd uw nieuwe adres door te geven bij verhuizing.

Wat moet ik doen?

U kunt een aanvraagformulier voor een nis in de urnenmuur, de uitgifte van een graf of het verstrooien van as downloaden of aanvragen via het contactformulier.